10 najbolje prodajanih iz skupine Carl Mertens, na enem mestu