10 najbolje prodajanih iz skupine Steiner 1888, na enem mestu